Pavel Šmolík

(*1979)

Pavel Šmolík Narodil se v Plzni. Studoval na Konzervatoři v Č. Budějovicích obor chrámová hudba (varhany u Mgr. Jitky Chaloupkové) a dále na Akademii Múzických Umění v Praze, obor dirigování. V průběhu studia zaznamenal rovněž některé úspěchy v soutěžích, např. absolutní vítězství v interpretačně-improvizační soutěži Voříškův Vamberk 2001. Od roku 2001 působí jako varhaník a ředitel kůru na Svaté Hoře u Příbrami. Zde vede Svatohorský chrámový sbor. V Příbrami dále vede Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a Příbramskou filharmonii. Kromě Příbrami též působí na českobudějovické Konzervatoři, kde vede pěvecký sbor, vyučuje varhanní improvizaci, gregoriánský chorál a dirigování. Příležitostně se věnuje kompozici chrámové hudby.